Čo je to cyklodrezina a ako sa používa? Základne informácie o športovom rekreačnom náčiní.

Úzkokoľajná Horehronská cyklodrezina je ľahké koľajové vozidlo, ktoré funguje na princípe bicyklovania a je určené pre rozchod koľají 760 mm. 

Kapacita je stanovená optimálne pre 2 ž 3 dospelé osoby a 1 dieťa. Aspoň jedna osoba na cyklodrezine musí byť plnoletá. V zadnej časti sa nachádza sedačka určená na prevoz 1 dospelej osoby alebo dieťaťa. V prednej časti sa nachádza sedačka určená na prevoz 1 dieťaťa. Sedačky sú vybavené bezpečnostnými pásmi. 2 osoby sedia na bicykli " s výškovo nastaviteľnými sedadlami, 2 osoby sedia za / pred nimi na sedačkách.

 

Jedna nezávislá brzda ovládaná cyklistickou páčkou na riaditku bicykla pôsobí nezávisle vždy na koleso bicykla. Celokovová konštrukcia je odolná voči poveternostným vplyvom - drezina však nemá striešku. Spájanie a vlečenie umožňuje stredové spriahlo a gumové nárazníky.

Hmotnosť dreziny je do 100 kg, otáčanie do opačného smeru umožňuje jednoduchá točňa, pomocou ktorej ju ľahko a bezpečne otočia dvaja ľudia. S drezinou nie je možné cúvať a otáčať sa mimo miesta určeného a vybaveného točnou. Maximálna hmotnosť osoby riadiacej cyklodrezinu je 100 kg pre zachovanie optimálnych podmienok a pôžitku z jazdy.

 

Zvieratá na cyklodrezine je sú zakázané, ale myslite na bezpečnosť a zdravia Vášho domáceho miláčika, nakoľko cyklodrezinu sú hlučné podobne ako vlak idúci po koľajniciach a miesto na sedenie je možné len pod sedačkou alebo v lone osôb sediacich na sedačkách cyklodreziny.

 

Používanie cyklodreziny - jazda v drezine a akákoľvek manipulácia s drezinou je na vlastnú zodpovednosť. Rýchlosť jazdy je potrebné VŽDY udržiavať takú, aby bolo možné bezpečne zastaviť pred akoukoľvek prekážkou - nezabudnite že oceľové kolesá sa pomerne ľahko začnú šmýkať po oceľovej koľajnici (predovšetkým za vlhka) a v šmyku sa výrazne predlžuje brzdná dráha! Za prípadnú zrážku je zodpovedný vždy vodič idúci zo zadu. 

 

Deti - Dbajte prosím predovšetkým na bezpečnosť detí, nevstupujte pred idúcu drezinu, nenaskakujte ani nevyskakujte za jazdy, ani sa nepohybujte počas jazdy po drezine.

 

Na železničných priecestiach má síce železničné vozidlo prednosť pred cestnými vozidlami - uvedomte si však svoju zraniteľnosť a VŽDY prechádzajte cez priecestie so zvýšenou opatrnosťou, zabrzdite pred priecestím, rozhliadnite sa, a prejdite len pokiaľ je prejazd bezpečný a cestné vozidlá nevstupijú na priecestie a viditeľne stoja pred ním.

 

Koniec úseku trate určeného pre prevádzku cyklodrezín je označený dopravnou značkou STOP: Tu otočne drezinu. Nikdy nepokračujte v jazde za túto značku - v úseku za značkou premávajú bežné vlaky Čiernohronskej železnice a stretnutie s nimi by bolo pre Vás životu nebezpečné! 

 

Rovnako VŽDY dodržiavajte dohodnuté časy smeru jazdy - stretnutie drezín idúcich proti sebe opačným smerom je pre Vás tiež veľmi nebezpečné. Vinu i zodpovednosť za spôsobenú škodu nesie vždy ten kto porušil pravidlá. Uvedené poučenie vrátane dohodnutého úseku, času a smeru jazdy má vodič preberajúci drezinu povinnosť vždy pri preberaní dreziny podpísať a vyjadriť tak súhlas a porozumie podmienkami!