Tieto zásady obsahujú informácie o tom, ako oblastná organizácia cestovného ruchu REGIÓN HOREHORNIE (ďalej REGIÓN HOREHRONIE)  používa súbory cookie a podobné technológie (ďalej len „cookies“).

 1. 1. Spoločnosť REGIÓN HOREHORNIE, IČO: 42299381, (ďalej len "predávajúci") ako prevádzkovateľ internetového obchodu na internetovej adrese www.cyklo.horehronie.net, na adrese Námestie gen. M. R. Štefánika 3, Brezno 97701 vydáva tento Reklamačný poriadok v súlade s § 18 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len“ZoOS“). Účelom Reklamačného poriadku je informovať spotrebiteľa o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia zodpovednosti za vady výrobkov a služieb (ďalej len "reklamácia") vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv.

Podmienky a Povinné bezpečnostné inštrukcie riadenia

cyklodreziny, cyklorikše a tandemu

         Používanie dreziny, jazda v cyklodrezine, cyklorikše a tandemu ďalej len s ,,predmetom nájmu", a akákoľvek manipulácia s predmetom nájmu je na vlastnú zodpovednosť. Rýchlosť jazdy je potrebné VŽDY udržiavať takú, aby bolo možné bezpečne zastaviť pred akoukoľvek prekážkou - nezabudnite že oceľové/gumové kolesá sa pomerne ľahko začnú šmýkať po oceľovej koľajnici/ asfalte (predovšetkým za vlhka) a v šmyku sa výrazne predlžuje brzdná dráha! Za prípadnú zrážku je zodpovedný vždy vodič predmety nájmu.  

Definícia predmetov nájmu:

Úzkokoľajná Horehronská cyklodrezina je ľahké koľajové vozidlo, ktoré funguje na princípe bicyklovania a je určené pre rozchod koľají 760 mm. Kapacita je stanovená optimálne pre 2 ž 3 dospelé osoby a 1 dieťa. Aspoň jedna osoba na cyklodrezine musí byť plnoletá. V zadnej časti sa nachádza sedačka určená na prevoz 1 dospelej osoby alebo dieťaťa. V prednej časti sa nachádza sedačka určená na prevoz 1 dieťaťa. Sedačky sú vybavené bezpečnostnými pásmi. 2 osoby sedia na bicykli " s výškovo nastaviteľnými sedadlami, 2 osoby sedia za / pred nimi na sedačkách. Jedna nezávislá brzda ovládaná cyklistickou páčkou na riaditku bicykla pôsobí nezávisle vždy na koleso bicykla. Celokovová konštrukcia je odolná voči poveternostným vplyvom - drezina však nemá striešku. Spájanie a vlečenie umožňuje stredové spriahlo a gumové nárazníky. Hmotnosť dreziny je do 100 kg, otáčanie do opačného smeru umožňuje jednoduchá točňa, pomocou ktorej ju ľahko a bezpečne otočia dvaja ľudia. S drezinou nie je možné cúvať a otáčať sa mimo miesta určeného a vybaveného točnou. Maximálna hmotnosť osoby riadiacej cyklodrezinu je 100 kg pre zachovanie optimálnych podmienok a pôžitku z jazdy. Zvieratá na cyklodrezine je sú zakázané, ale myslite na bezpečnosť a zdravia Vášho domáceho miláčika, nakoľko cyklodrezinu sú hlučné podobne ako vlak idúci po koľajniciach a miesto na sedenie je možné len pod sedačkou alebo v lone osôb sediacich na sedačkách cyklodreziny.

Tandemový bicykel je predĺžená konštrukcia bicykla, prispôsobená na bicyklovanie pre 2 osoby za sebou. S tandemom zažijú kopec zábavy nielen vášnivý cyklisti, ale aj rekreační turisti. Celková nosnosť je 100-120 kg.

Horehronská cyklorikša je 4-kolesové vozidlo na gumových kolesách, poháňané na princípe bicyklovania. Je určené pre 4 osoby: 2 osoby bicyklujú a 2 osoby sedia na lavičke, odkiaľ si môžu užívať výhľady na krásy Horehronia. Celková nosnosť je 150-200 kg.       

Koniec úseku trate určeného pre prevádzku cyklodrezín je označený bežnou dopravnou značkou STOP s dodatkovou tabuľkou: TU OTOČTE DREZINU. Nikdy nepokračujte v jazde za túto značku - v úseku za značkou premávajú bežné vlaky Čiernohronskej železnice a stretnutie s nimi by bolo pre Vás životu nebezpečné! Na takto označenom mieste si cyklodrezinu musíte na koľajnici otočiť v opačnom smere jazdy. Rovnako VŽDY dodržiavajte dohodnuté časy smeru jazdy - stretnutie cyklodrezín idúcich proti sebe opačným smerom je pre Vás tiež veľmi nebezpečné. Vinu i zodpovednosť za spôsobenú škodu nesie vždy ten, kto porušil pravidlá.        

Na železničných priecestiach má síce železničné vozidlo prednosť pred cestnými vozidlami - uvedomte si však svoju zraniteľnosť a VŽDY prechádzajte cez priecestie so zvýšenou opatrnosťou.Dbajte, prosím, predovšetkým na bezpečnosť detí, nevstupujte pred idúcu cyklodrezinu, nenaskakujte ani nevyskakujte za jazdy, ani sa nepohybujte počas jazdy po cyklodrezine. Deti mladšie do 15 rokov môžu jazdiť na predmete nájmu iba v sprievode dospelej osoby. Je zakázané viesť cyklodreziny pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky a liečiva. Nezabudnite, prosím, že ste zodpovední pri opustení cyklodrezín na vedľajšej koľaji na Dobroči, Šánskom, Svätom Jáne alebo kdekoľvek inde VŽDY drezinu bezpečne uzamknúť retiazkou o koľajnicu tak, aby nemohla byť použitá nepovolanou osobou! Súčasne, prosím, vždy myslite i na možnosť predídenia alebo obídenia inou drezinou, idúcou za Vami.

ČERVENÁ TRASA HRONEC – ŠÁNSKE / ČIERNY BALOG A SPÄŤ:

Drezina v smere Hronec – Šánske / Čierny Balogpovolený prejazd výhradne v hodinách od 9:00 do 10:00 hod. a od 13:00 do 14:00 hod. v termínoch uvedených nižšie mimo prevádzku vlakov ČHŽ.

Drezina v smere Čierny Balog / Šánske – Hronecpovolený prejazd výhradne v hodinách od 11:00 do 12:00 hod. od 14:00 do 15:00 hod.  v termínoch uvedených nižšie mimo prevádzku vlakov ČHŽ.

MODRÁ TRASA ČIERNY BALOG - DOBROČ A SPÄŤ:

Drezina v smere hore: Čierny Balog - Dobročpovolený prejazd výhradne v párnych hodinách o 10:00, 12:00, 14:00,  16:00 hod. v termínoch uvedených nižšie mimo prevádzku vlakov ČHŽ.

Drezina v smere dole: Dobroč - Čierny Balog má povolený prejazd výhradne v nepárnych hodinách o 11:00, 13:00, 15:00 a 17:00 hod. v termínoch uvedených nižšie mimo prevádzku vlakov ČHŽ. 

V hlavnej sezóne od 1. 7. do 4. 9.  a každú sobotu v dňoch: 23.4., 30.4., 7.5., 14.5, 21.5., 28.5., 4.6., 11.6.,18.6., 25.6., 10.9., 17.9., 24.9.2022  je povolená prevádzka cyklodrezín na trati len v úseku HRONEC – ŠÁNSKE!!! 

VLAKOVÁ SEZÓNA ČIERNOHRONSKEJ ŽELEZNICE:

Od 16.4. do 30.6. smer Č. Balog - Vydrovská dolina premáva denne pri zaplatení min. 3 celých vstupeniek.

Od 16.4. do 30.6. smer Č. Balog – Dobroč premáva len v soboty.

Od 01.7. do 04.9. smer premáva na všetky smery denne (Č. Balog – Dobroč / Vydrovská dolina / Šánske).

Od 05.9. do 1.10. smer Č. Balog - Vydrovská dolina premáva denne pri zaplatení min. 3 celých vstupeniek.

Od 05.9. do 1.10. smer Č. Balog – Dobroč premáva len v soboty.

 Povinné bezpečnostné inštrukcie na riadenie cyklodreziny:

 1. Počas státia dodržujte bezpečnostnú vzdialenosť medzi cyklodrezinami 2 metre.
 2. Počas jazdy dodržujte bezpečnostnú vzdialenosť medzi cyklodrezinami 20 metrov.
 3. Počas jazdy cyklodrezinou je prísne zakázané vystupovať z cyklodreziny alebo sa pohybovať na cyklodrezine, zároveň sú deti do 10 rokov povinné pripútať sa bezpečnostným pásom.
 4. Počas otáčania cyklodrezín dodržujte bezpečnostnú vzdialenosť medzi 20 metrov.
 5. V miestach povolených na parkovanie cyklodreziny, ste povinný zatiahnuť ručnú brzdu a cyklodrezinu zaistiť proti pohybu alebo odcudzeniu priloženou reťazou o koľajnicu a uzamknúť zámkou s príslušným kódom.
 6. Počas celej doby prenájmu cyklodreziny ste povinný dodržiavať pokyny personálu a dopravné značky umiestnené na trati.
 7. Na križovatkách a priechodoch má vždy prednosť motorové vozidlo.
 8. Cyklodrezina má povinnosť zastávať, rozhliadnuť sa a následne keď je križovatka voľná prejsť na druhú stranu

Systém otáčania cyklodreziny:

 1. Cyklodrezinu v pomalej rýchlosti pristavte na otáčacie zariadenie ďalej len ,,točňa“.
 2. Cyklodrezinu bez osôb zaparkujte na točnu a zabrzdite hlavnou brzdou.
 3. Točňu so zabrzdenou cyklodrezinou na koľajniciach otočte v požadovanom smere jazdy.
 4. Uistite sa že točňa s cyklodrezinou je nasmerovaná správne a koľajnice sú spojené.
 5. Odbrzdite prázdnu cyklodrezinu a odparkujte v smere jazdy na koľajnice.

 Uvedené poučenie je neoddeliteľnou súčasťou Nájomnej zmluvy a podmienky vrátane dohodnutého úseku, času a smeru jazdy vodič preberajúci drezinu porozumel a má povinnosť vždy dodržiavať.

Podpis nájomcu: ..................................................

REGIÓN HOREHRONIE
oblastná organizácia cestovného ruchu

Klaster Horehronie

združenie cestovného ruchu


Nám. gen. M.R. Štefánika 3
977 01 Brezno

Telefón: +421 911 633 119
E-mail: info@horehronie.sk

Ministerstvo dopravy SR nove SK JPG farebne 1

Realizované s finančnou podporou
Ministerstva dopravy Slovenskej republiky

logo DOVOLENKA basic 3R blue EDGE1 www RGB

www.slovakia.travel

Aplikácia na GPX zadarmo

movingworld.de

Aplikácia na GPX zadarmo (Android)

GPX viewer