Podmienky nájmu a Povinné bezpečnostné inštrukcie

        Používanie cyklodreziny, cyklorikše a cyklotandemu, ďalej len s ,,predmetom nájmu“, jazda v predmete nájmu a akákoľvek manipulácia s predmetom nájmu je na vlastnú zodpovednosť. Rýchlosť jazdy je potrebné VŽDY udržiavať takú, aby bolo možné bezpečne zastaviť pred akoukoľvek prekážkou - nezabudnite že oceľové/gumové kolesá sa pomerne ľahko začnú šmýkať po oceľovej koľajnici/ceste (predovšetkým za vlhka) a v šmyku sa výrazne predlžuje brzdná dráha! Za prípadnú zrážku je zodpovedný vždy vodič predmetu nájmu.

 

Bod 1. Definícia predmetov nájmu:

Horehronská cyklodrezina je ľahké koľajové vozidlo, ktoré funguje na princípe bicyklovania a je určené pre rozchod koľají 760 mm. Kapacita je stanovená optimálne pre 2 až 3 dospelé osoby a 1 dieťa. Aspoň jedna osoba na cyklodrezine musí byť plnoletá. V zadnej časti sa nachádza sedačka určená na prevoz 1 dospelej osoby alebo dieťaťa. V prednej časti sa nachádza sedačka určená na prevoz 1 dieťaťa. Sedačky sú vybavené bezpečnostnými pásmi. 2 osoby sedia na bicykli s výškovo nastaviteľnými sedadlami, 2 osoby sedia za / pred nimi na sedačkách. Jedna nezávislá brzda ovládaná brzdiacou cyklo páčkou na riaditku bicykla pôsobí nezávisle vždy na koleso bicykla. Celokovová konštrukcia je odolná voči poveternostným vplyvom - drezina však nemá striešku. Spájanie a vlečenie umožňuje stredové spriahlo a gumové nárazníky. Hmotnosť dreziny je do 100 kg, otáčanie do opačného smeru umožňuje jednoduchá točňa, pomocou ktorej ju ľahko a bezpečne otočia dvaja ľudia. S drezinou nie je možné cúvať a otáčať sa mimo miesta určeného a vybaveného točnou. Maximálna hmotnosť osoby riadiacej cyklodrezinu je 100 kg pre zachovanie optimálnych podmienok a pôžitku z jazdy. Zvieratá na cyklodrezine nie sú zakázané, ale myslite na bezpečnosť a zdravia Vášho domáceho miláčika, nakoľko cyklodreziny sú hlučné podobne ako vlak idúci po koľajniciach a miesto na sedenie je možné len pod sedačkou alebo v lone osôb sediacich na sedačkách cyklodreziny.

Horehronská cyklorikša je 4-kolesové vozidlo na gumových kolesách, poháňané na princípe bicyklovania. Je určené pre 4 osoby: 2 osoby bicyklujú a 2 osoby sedia na lavičke. Celková nosnosť je 150-200 kg.      

Tandemový bicykel alebo cyklotandem je predĺžená konštrukcia bicykla, prispôsobená na bicyklovanie pre 2 osoby za sebou. Celková nosnosť je 100-120 kg.

 

Bod 2. Podmienky prevádzky predmetu nájmu:

Horehronské cyklodreziny sa môžu pohybovať výhradne po úzkorozchodnej koľaji na trase Hronec, námestie – Čierny Balog, Šánske a hlavná stanica Čiernohronskej železnice (ďalej len ,,hl. stanica ČHŽ“) vo vyhradených smeroch, termínoch a časoch uvedených v bode 3. Cyklodrezina sa pohybuje na princípe bicyklovania. Dbajte, prosím, predovšetkým na bezpečnosť detí, nevstupujte pred idúcu cyklodrezinu, nenaskakujte ani nevyskakujte za jazdy, ani sa nepohybujte počas jazdy po drezine. Deti mladšie do 15 rokov môžu jazdiť na cyklodrezine iba v sprievode dospelej osoby. Je zakázané viesť cyklodreziny pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky a liečiva. Na železničných priecestiach má síce železničné vozidlo prednosť pred cestnými vozidlami - uvedomte si však svoju zraniteľnosť a VŽDY prechádzajte cez priecestie so zvýšenou opatrnosťou – nebezpečné neprehľadné priecestia sú označené bežnou dopravnou značkou STOP.

Koniec úseku trate určeného na prevádzku cyklodrezín je označený bežnou dopravnou značkou STOP s dodatkovou tabuľkou: TU OTOČTE DREZINU. Nikdy nepokračujte v jazde za túto značku - v úseku za značkou premávajú bežné vlaky Čiernohronskej železnice a stretnutie s nimi by bolo pre Vás životu nebezpečné! Na takto označenom mieste si cyklodrezinu musíte na koľajnici otočiť v opačnom smere jazdy. Rovnako VŽDY dodržiavajte dohodnuté časy smeru jazdy - stretnutie cyklodrezín idúcich proti sebe opačným smerom je taktiež veľmi nebezpečné. Vinu i zodpovednosť za spôsobenú škodu nesie vždy ten, kto porušil pravidlá.       

Nezabudnite, prosím, že za cyklodrezinu nesiete zodpovednosť počas celej doby nájmu a pri opustení musíte cyklodrezinu VŽDY bezpečne uzamknúť retiazkou o koľajnicu tak, aby nemohla byť použitá nepovolanou osobou! Súčasne, prosím, vždy myslite i na možnosť predídenia alebo obídenia inou drezinou, idúcou za Vami.

 

Bod 3. Trasy, termíny a časy pohybu cyklodrezín

Cyklodreziny sa môžu pohybovať po určenej železničnej trati výhradne v termíny mimo prevádzku Čiernohronskej železnice, tj. mimo termíny vlakovej sezóny uvedenej nižšie.

 1. TRASA HRONEC – Čierny Balog, časť ŠÁNSKE a späť:

Cyklodrezina v smere Hronec – Šánske má povolený prejazd v termínoch od 30.03. do 03.11.2024.

Cyklodrezina má povolený prejazd výhradne v termínoch mimo prevádzku Čiernohronskej železnice nasledovne:

 • v smere Hronec – Šánske v čase 09:00 - 11:00, 13:00 - 14:00, 16:00 - 17:00 hod.
 • v smere Šánske – Hronec v čase 11:00 - 12:00, 15:00 - 16:00, 17:00 - 18:00 hod.

 

 1. TRASA HRONEC – Čierny Balog, hl. stanica ČHŽ a späť:

Cyklodrezina v smere Hronec – Č. Balog, hl. stanica ČHŽ má povolený prejazd v termínoch od 15.09. do 03.11.2024.

Cyklodrezina má povolený prejazd výhradne v termínoch mimo prevádzku Čiernohronskej železnice nasledovne:

 • v smere Hronec – Č. Balog, hl. stanica ČHŽ                 v čase 09:00 - 11:00, 13:00 - 14:00 hod.
 • v smere Čierny Balog, hl. stanica ČHŽ – Hronec v čase 11:00 - 13:00, 14:00 - 16:00 hod.
           
     
     
 
   
 

 

 

Počas VLAKOVEJ sezóny od 30.03.2024 DO 15.09.2024 je povolená prevádzka cyklodrezín výhradne len na trati v úseku HRONEC – ŠÁNSKE!!!

VLAKOVÁ SEZÓNA ČIERNOHRONSKEJ ŽELEZNICE:

Od 30.03.2024 do 28.06.2024 a od 02.09. do 15.09.2024  premáva ČHŽ na všetky smery denne pri zaplatení min. 6 celých vstupeniek.

Od 29.06.2024  do 01.09. 2024  premáva ČHŽ na všetky smery denne (Č. Balog – Dobroč / Vydrovská dolina / Šánske). Mimo sezónu kedykoľvek na objednávku – viď. www.chz.sk.

Povinné bezpečnostné inštrukcie na riadenie cyklodreziny:

 1. Počas státia dodržujte bezpečnostnú vzdialenosť medzi cyklodrezinami 2 metre.
 2. Počas jazdy dodržujte bezpečnostnú vzdialenosť medzi cyklodrezinami 20 metrov.
 3. Počas jazdy cyklodrezinou je prísne zakázané vystupovať z cyklodreziny alebo sa pohybovať na cyklodrezine, zároveň sú deti do 10 rokov povinné pripútať sa bezpečnostným pásom.
 4. Počas otáčania cyklodrezín dodržujte bezpečnostnú vzdialenosť medzi 20 metrov.
 5. V miestach povolených na parkovanie cyklodreziny, ste povinný zatiahnuť ručnú brzdu a cyklodrezinu zaistiť proti pohybu alebo odcudzeniu priloženou reťazou o koľajnicu a uzamknúť zámkou s príslušným kódom.
 6. Počas celej doby prenájmu cyklodreziny ste povinný dodržiavať pokyny personálu a dopravné značky umiestnené na trati.
 7. Na prechodoch a priecestiach má síce prednosť drezína - motorové vozidlo je však väčší a ublíži predovšetkým Vám. Prechádzajte preto cez všetky prechody i priecestia veľmi opatrne!!!
 8. Cyklodrezina má povinnosť zastávať, rozhliadnuť sa a následne keď je priecestie voľné prejsť na druhú stranu.

Systém otáčania cyklodreziny:

 1. Cyklodrezinu v pomalej rýchlosti zatlačte na otáčacie zariadenie ďalej len ,,točňa“. V prípade potreby preneste točňu na vhodné miesto a položte ju tam na koľajnice.
 2. Cyklodrezinu bez osôb zaparkujte na točnu a zabrzdite hlavnou brzdou, na konci točne použite sklopnú zarážku.
 3. Točňu so zabrzdenou cyklodrezinou na koľajniciach otočte v požadovanom smere jazdy – cyklodrezínu pridržiavajte.
 4. Uistite sa že točňa s cyklodrezinou je nasmerovaná správne na koľajnice.
 5. Odbrzdite prázdnu cyklodrezinu a zídte z točne v smere jazdy na koľajnice.

Uvedené poučenie o podmienkach prevádzky je neoddeliteľnou súčasťou Nájomnej zmluvy a podmienky vrátane dohodnutého úseku, času a smeru jazdy vodič preberajúci drezinu porozumel a má povinnosť vždy dodržiavať.

...................................

Podpis Nájomcu

 

Svojím podpisom vyjadruje súhlas s uvedenými podmienkami.

 

        V Hronci